Hyvinvoiva possu – älykkään sikatalouden tulevaisuus

Eläinten hyvinvointia parantamalla vaikutetaan positiivisesti eläinten oloihin, mutta myös tuotantotuloksiin ja tilojen kannattavuuteen. Lisäksi eläinten hyvinvoinnilla on positiivisia kuluttajavaikutuksia, sillä yhä useamman kuluttajan ostopäätöksiin vaikuttavat eläinten olosuhteet. Valmisteilla olevan eläinten hyvinvointilain uusimisen kautta nykyiseen rakennuskantaan, eläinten kiinnipitoon ja sitä kautta sikaloiden rakenteisiin ja eläinmääriin tehdään muutoksia. Hankkeessa kartoitetaan tilojen tuotannon jatkumista tulevina vuosina. Tämän hankkeen toteutuksessa tärkein asia on tilakohtainen kehittämisneuvonta, johon sisältyy mm. sikalan korjauksen tai laajennuksen luonnoskuvien piirtäminen ja rakennusaikainen neuvonta. Parhaat käytännöt ja rakennusratkaisut kootaan ohjeistukseksi, jota tilat voivat hyödyntää tulevissa investoinneissa. Hankkeen aikana järjestetään informaatio-tilaisuuksia investoijille.

Lisää hankkeesta:

Hyvinvoiva possu -hanke on käynnistynyt, Kimmo Haapanen
Työura lihatalossa kouli sikaloiden rakennusasiantuntija, HKScan Kotitilalta -blogi.
Hyvinvoiva possu-hankkeen kehittämiskysely loppusuoralla, Kimmo Haapanen 
Sikaloiden olosuhdevaatimukset ovat muuttumassa ja mitä apua tiloille on tarjolla?, Kimmo Haapanen

Oppaat:

Suositeltava emakkosikalamalli 2023
Suositeltava lihasikalamalli 2023