LCA4FARMS – hiili- ja vesiviisaus Satakunnan maatiloille

Kuinka paljon yksittäinen maatila tuottaa ympäristövaikutuksia? Entä mistä tuotannon vaiheista nämä ympäristövaikutukset syntyvät? LCA4FARMS pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin, jotta satakuntalaiset maatilat pystyvät vastaamaan jatkuvaan kysyntään ympäristöystävällisemmästä tuotannosta. LCA4FARMS -hankkeen päätavoitteena onkin lisätä satakuntalaisten alkutuottajien toimintaedellytyksiä ja taloudellista kannattavuutta sekä kasvua alati muuttuvissa eri tahojen ympäristövaatimuksissa.

 

Maatalouden alkutuotanto aiheuttaa noin 7 % Suomen kokonaisilmastopäästöistä, mutta 11 % Suomen metaanipäästöistä sekä 54 % dityppioksidipäästöistä. Näiden ilmastonmuutosta edistävien kasvihuonekaasujen lisäksi maatalouden alkutuotannosta vapautuu vesistöihin ravinteita, jotka edistävät vesien rehevöitymistä. Maatalouden alkutuotannolla on todettu myös olevan vaikutusta ympäristön monimuotoisuuteen. Hankkeessa selvitetään, mistä tuotannon vaiheista ympäristövaikutukset syntyvät, jotta satakuntalaisilla alkutuottajilla on mahdollisuus tehokkaasti pienentää näitä vaikutuksia ja päästöjä.

Alkutuotannon ympäristövaikutukset selvitetään käyttäen elinkaariarviointia (Life Cycle Assessment, LCA). Elinkaariarviointi suoritetaan 60 maatilalla Satakunnan alueella, ja mukana on nauta-, sika-, siipikarja-, vilja-, ja erikoiskasvitiloja. Hankkeessa otetaan huomioon niin ilmastonmuutos, vesistöjen rehevöityminen kuin myös monimuotoisuuden, eli biodiversiteetin heikkeneminenkin.

Hankkeen päättyessä jokaisella mukana olleella alkutuottajalla on tiedossaan maatilansa ympäristövaikutukset, sekä vielä tärkeämpänä tieto siitä, mitkä tuotannon vaiheet näihin vaikuttavat. Näiden tulosten avulla voidaan arvioida satakuntalaisten maatilojen ympäristövaikutuksia ja päästöjä sekä tuotantosuunnittain että alkutuotantoa kokonaisuudessaan.

Kiinnostuitko? Ilmaise kiinnostuksesi osallistua mukaan hankkeeseen täyttämällä alla olevan linkin takaa löytyvä lomake, jotta myös Sinun maatilasi ympäristövaikutukset voidaan selvittää! Lisätietoja hankkeesta voi kysyä hankkeen yhteyshenkilöiltä.

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://link.webropol.com/s/lca4farms