Erityiseksi todettu.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä. Lisäksi tavoitteena on aktivoida uusia hakijaryhmittymiä ja saada siten uusia nimisuojatuotteita Suomeen. Hankkeessa järjestetään tiedottamista, neuvontaa sekä käytännön ohjausta nimisuojauksen hyödyntämiseen ja uusien hakemusten tekemiseen.

Hankkeessa toteutetaan kaksi työpakettia.

Työpaketti 1: Viestintätoimenpiteet, joilla lisätään ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta ja kiinnostusta

– EU:n nimisuojajärjestelmästä
– nimisuojamerkeistä ja
– järjestelmään rekisteröidyistä suomalaisista tuotteista.

Tunnettuuden lisääntymistä selvitetään kuluttajakyselyllä hankkeen viimeisenä vuonna (toteutusvastuu Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti).
Viestintätoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa hankekumppanina toimivan viestintätoimisto Kaiku Helsinki Oy:n asiantuntijat.
Työpaketti 1 on käytännössä myös hankkeen viestintäsuunnitelma.

Työpaketti 2: Uudet hakemukset ja hakemustyö

Työpaketti koostuu seuraavista painotuksista:
1. Uudet tuotteet ja hakijaryhmittymien kokoaminen niiden taakse
2. Hakemustyö (työpajat, neuvonta, viranomaisyhteistyö)
3. Ohjeistukset/aineistot yleisellä tasolla
4. Asiantuntijawebinaarit.

Hankkeessa toteutetaan valtakunnallisia tiedottamistoimenpiteitä, jotka on suunnattu ravintoloille, vähittäiskaupalle, ammattikeittiöille, matkailuyrityksille ja hakijaryhmittymille.

Tutustu nimisuojatuotteisiin ja -merkkeihin www.aitojamakuja.fi/erityiseksitodettu

Päätoteuttaja: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Osatoteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti ja Kaiku Helsinki Oy