FutureCrops2.0 – Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot

Monipuolinen kasvintuotanto on voimavara niin ruuan tuotannossa kuin hiilensidonnassakin. Hankkeessa keskitytään ruuaksi viljeltäviin ja osin valtavirrasta poikkeaviin kasvilajeihin, joilla on hiilen sidonnan ja ravitsemuksen kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia. Erityisesti hankekokonaisuudessa tuotetaan tietoa proteiinikasveista ja niiden lajikkeista. Ammattikeittiöt ovat pitkään olleet tiennäyttäjinä suomalaisten ruokailutottumusten viitoittamisessa ja ruokakulttuurin muutoksissa ja siksi onkin selvää, että myös uudet viljelykasvit rantautuvat tehokkaasti kuluttajien lautasille ammattikeittiöiden kautta.

Hankkeessa pyritään kysyntälähtöisesti lisäämään kotimaisten hiiltä sitovien ja monimuotoisuutta lisäävien kasviproteiinien hyödyntämistä paikallisissa ammattikeittiöissä. Sen aikana kartoitetaan ammattikeittiöiden valmiuksia uusien kasviproteiinien käytön lisäämiseksi ja samalla tiivistetään vuoropuhelua keittiöiden henkilökunnan ja alkutuotannon välillä yhteiskehittämisen mahdollistamiseksi.

Hankkeen kohderyhmää ovat edellä mainittuja kasveja viljelevät alkutuottajat ja kotimaisten kasviproteiinien käytöstä kiinnostuneet ammattikeittiöt.

Online reseptikokoelma ruokasektorin ammattilaisille www.kookkireseptit.fi

Päätoteuttaja: Luonnonvarakeskus
Osatoteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Maanmittauslaitos ja ProAgria Keskusten Liitto ry