MASTERY – Microcredentials reliability unleashing green economy

Digitalisaation eteneminen monella ammattialalla luo uusia osaamistarpeita, ja siten ammatillisen koulutusjärjestelmän uudelleenajattelua. ERASMUS+ rahoitteinen MASTERY – Micro credentials reliability unleashing green economy- hanke (2024-2026) vastaa siihen miten ammatillista koulutusta voidaan mukauttaa huomioimaan nykyiset työ- ja taitoprofiilit ja uuden kestävän kehityksen osaamistarpeet.

Ammatillisen koulutuksen mukauttamisen tukemiseksi MASTERY hankkeessa kehitetään pienten osaamiskokonaisuuksien järjestelmää ja sertifiointia, pilotoidaan näitä eri teollisuuden sektoreilla ja tuotetaan politiikkasuosituksia koulutuksen ja työelämän tarpeita varten. Pilotointivaiheeseen osallistuvat toimialat ovat puu-, elintarvike-, rakennus- ja huonekaluteollisuus. Kullekin toimialalle suunnitellaan ja toteutetaan pieniä osaamiskokonaisuuksia, joiden avulla opitaan vähintään kolme uutta taitoa (green skills). 13 pilottikohteeseen osallistuu vähintään 100 työntekijää tai opiskelijaa hanketta toteuttavista maista, Italiasta, Espanjasta, Suomesta, Bulgariasta ja Belgiasta. Pilotointivaihetta tukevat monitoimiryhmät, jotka edustavat mm. koulutuslaitoksia ja julkisen tai yksityisen sektorin työantajatahoja. Pienten osaamiskokonaisuuksien avulla voidaan nopeuttaa uusien ammattitaitojen oppimista ja uudelleenkouluttautumista, ja vastata siten joustavasti työmarkkinoiden tunnistamisiin tarpeisiin.

MASTERY-hanketta koordinoi Sistemi Formativi Confindustria SCPA (Italia). Pyhäjärvi-instituutti (PJI) toimii hanketoteuttajana Suomessa. Muita toteuttajia ovat Scuola Superiore di Studi Univeristari e di Perfezionamentos Anna (Italia), CLEANTECH BULGARIA ja Confederation of the employers and industrialists in Bulgaria KRIB – The voice of Bulgarian Business (Bulgaria), Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia, CETEM ja Agrupacion Empresarial Innovadora de Fabricantes de Muebles y Afines de la Region de Murcia (Espanja) ja Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management, ACR+ (Belgia).