Tutkimus ja tieto voimavarana ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksia vastaan TUTTI

Ilmastonmuutoksen torjunta on valtava tutkimuksellinen ja toiminnallinen haaste, johon kaikkien tahojen on sitouduttava. Tässä TUTTI-hankkeessa haetaan maailmalta tutkimustulosten ja innovaatioiden kautta uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin vesiympäristön vaikeisiin ongelmiin (mm. sinileväkukinnot, vieraslajit ja kasvava ravinnekuormitus). Ratkaisumalleille haetaan satakuntalaiset toteutusmallit, joihin liittyy liiketoimintaideoita alueen yrityksille.

Hanke vahvistaa veteen ja vesiympäristöön liittyvää kansallista ja kansainvälistä tiedonvaihtoa, tutkimusyhteistyötä ja -verkostoja. Pyhäjärvi-instituutilla on vahvat vesiympäristöön liittyvät tutkimusverkostot, mutta ne vaativat ylläpitoa ja vahvistusta. Hankkeessa haetaan maailmalla julkaistujen tutkimustulosten ja innovaatioiden kautta uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin keskeisiin ja vaikeisiin vesiympäristön ongelmiin ja haasteisiin. Löydetyt tutkimustulokset ja muualla käytetyt ratkaisumallit tuodaan some-päivityksissä, uutiskirjeessä, aivoriihissä ja seminaareissa satakuntalaisten tutkijoiden ja yritysten tietoisuuteen ja haetaan niihin satakuntalaiset ratkaisumallit, joihin pyritään löytämään liiketoimintaideoita satakuntalaisille yrityksille.

Innovaatiopohjan laajenemisen kautta löydetään uusia toimijoita, toimintamalleja, ratkaisuja ja liiketoimintamalleja samalla, kun vesistöjen puhdas tulevaisuus voidaan turvata.

TUTTI-hankkeen loppuraportiksi koottiin kaikki uutiskirjeet aiheittain. Lue raportti tästä.
Hankkeen uutiskirje on kooste some-päivityksistä, jotka on julkaistu Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa tunnisteella #tuttihanke #ilmastonmuutos.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat tutkimuslaitokset ja satakuntalaiset yritykset.

Tapahtumat:
Voiko sinileväkukintoihin varautua? -seminaari 24.9.2019, Pori
Luonnonmukainen vesirakentaminen -seminaari 12.2.2019, Eura

Avoin ilmastonmuutosseminaari 2.12.2018, Eura

Kolme näkökulmaa ilmastonmuutokseen 3.4.2017, Säkylä

Vesiruton hyödyntäminen -seminaari ja työpaja 7.9.2017, Kauttuan Klubi