Siipikarjatilojen monimuotoisuutta ja hiilensidontaa lisäävien toimien yhteensovittaminen – alueelliset ja paikalliset pilotit (SiipiHiili)

Suomalaisessa siipikarjatuotannossa, kananmunan ja broilerinlihan tuotantoketjujen ilmastovaikutukset ovat vastikään arvioitu. Koska siipikarjatiloilla on yleensä myös muuta tuotantotoimintaa kuten rehuviljan viljelyä ja metsänhoitoa, siipikarjatuotannossa on tarve selvittää: Miten tutkimustietoon pohjautuen voidaan yhteensovittaa sekä tilojen monimuotoisuuden, että hiilensidontaa edistäviä toimia tiloilla. Näin voidaan tarttua samalla ilmastovaikutuksia tilalla aiheuttaviin todennettuihin siipikarjatuotantoketjujen hiilijalanjälkiin.

Pyrimme saavuttamaan asettamamme päätavoitteen kolmen yksityiskohtaisen työpaketin avulla:
1. Kartoitamme siipikarjatuottajien koetut merkitykset tilan ympäristötoimista, selvitämme siipikarjantuotantotilojen keskimääräisen viljelykiertohistorian, viljelyn monipuolisuuden ja
maankäytön monimuotoisuuden1 (työpaketti 1, toteutus v. 2022) TIEDOTE hankkeen aloituksesta Suomen Siipikarjalehdessä 9.6.2022

2. Yhteensovitamme käytännössä paikallisilla siipikarjatiloilla elinympäristöjen ja viljelykiertojen monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa edistävät toimet ja tutkimukseen pohjaavat tulokset tuotantoprosessien ilmastovaikutuksista (työpaketti 2, toteutus v. 2023-2024)

3. Monistamme onnistuneimmat siipikarjatilatason monimuotoisuutta ja hiilinieluja kasvattavat käytännöt ja edistämme kyseisen tiedon käyttöä siipikarjatilojen verkostossa ja tiedotamme toimista alan muille toimijoille ja kuluttajille (työpaketti 3, toteutus 2022-2024)

Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat, joissa tuotetaan yhteensä yli 95 % Suomen siipikarjatuotannosta. SiipiHiilen paikallisen tason tilakohtaiseen kehittämistyöpilottiin osallistuu 8-10 siipikarjatilaa (kananmunantuotanto-, broileri- ja kalkkunatiloja). Hankkeen toteuttavat Pyhäjärvi-instituutti (päätoteuttaja) ja Siipikarjaliitto ry (osatoteuttaja).

SiipiHiili-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma