Satakunta EcoFood – elinvoimainen ruokaekosysteemi

Satakunta EcoFood-hankkeessa Satakunnan ruokaekosysteemiin luodaan uutta ja syvempää osaamista. Ekosysteemin toimintaa voidaan vahvistaa yhteisin toimenpitein, jotka saavat aikaan systemaattista osaamista, koulutusta ja TKI-toimintaa sekä menestyksellistä alueen kehittämistä.

Keskeisimmät tavoitteet ovat:
1. Hankkeessa syvennetään Satakunnan ruokaekosysteemin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osaamista, toimintaa ja toimijoiden vuoropuhelua.
2. Hankkeessa mallinnetaan Satakunnan ainutlaatuista ruokaekosysteemiä ja tehdään kansainvälistä kehitystä koskevaa vertailua ja benchmarkingia edelläkävijäkohteisiin.
3. Hankkeessa vastataan ruokaekosysteemin osaajatarpeisiin luomalla uusia koulutuspolkuja ja jatkuvan oppimisen toimintamalli.
4. Hankkeessa vahvistetaan alan mielikuvaa koko yhteiskunnalle keskeisestä toimialasta, ekosysteemistä ja alueesta sekä tehdään Satakuntaa tunnetuksi elintarvikealan keskeisenä maakuntana.