Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille


Osa hanketta: Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille kokoaa yhteen aiheeseen liittyvää tietoa. Ympäristöministeriö rahoitti kolmea hanketta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta: Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona (KUITU), Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona (RAKENNEKALKKI), ja Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille (KIPSI).

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – opas viljelijöille ProAgrian hankejulkaisut 10 (2021).
ISBN ISSN 2342–8651
Lataa tiedosto