Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa


Osa hanketta: HOLA LAKE II – Köyliönjärvi ja Yläneenjoki

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa -opas on laadittu yleistajuiseksi koosteeksi ongelmista ja niihin räätälöidyistä luonnonmukaisista ratkaisuista osana kokonaisvaltaista vesienhoitoa. Opas ei sisällä kaikkia olemassa olevia vesienhoidon menetelmiä, vaan se on koottu tietopaketiksi käytännön kokemusten pohjalta.

Opas on tarkoitettu vesienhoidon luonnonmukaisista ratkaisuista kiinnostuneille toimijoille, päättäjille sekä toimien rahoittajille. Toimenpiteistä on kuvattu yleisiä suuntaviivoja ja reunaehtoja ja esimerkein on tuotu esiin kokemuksia ja kehittämisajatuksia. Jokaisesta teemasta on linkkejä lisätietoihin ja syvempään materiaaliin siitä kiinnostuneille. Toivomme oppaan toimivan kurkistusikkunana luonnonmukaisiin vesienhoidon ratkaisuihin ja innostavan kokeilemaan. Opasta on tarkoitus täydentää sitä mukaa kun tietoa karttuu lisää.

Kokemuksia on koottu Vesijärven alueen lisäksi Uudenmaan Hiidenvedellä ja Enäjärvellä, Satakunnassa Köyliönjärvellä ja Yläneenjokivarressa sekä Skånessa Immeln-järvellä osana vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta vesistöissä ja niiden valuma-alueilla.

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa. Andersson, A., Annadotter, H., Forssblad, J., Hakala, A., Ketola, M., Mäkinen, H., Rasilainen, M., Ryömä, H. ja Vesterinen, J. (2023). (33)
Lataa tiedosto