Muuttuva Selkämeri Ilmastonmuutos Selkämereen alueella


Osa hanketta: Muuttuva Selkämeri

Muuttuva Selkämeri -hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut saavuttaa parempi ymmärrys ja tietoisuus ilmastonmuutoksen merkityksestä Selkämerellä ja sen valuma-alueella sekä tunnistaa oleelliset asiat. Hankkeessa on arvioitu ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja mahdollisia riskejä Selkämeren ja sen valuma-alueen monimuotoiselle käytölle, elinkeinotoiminnalle sekä luonnonoloihin ensisijaisesti Satakunnassa sekä osittain myös muissa Selkämeren valuma-alueen maakunnissa. Ilmastonmuutoksen merkitystä on tarkasteltu sekä vesien tilan että vesien käytön kannalta. Elinkeinotarkasteluun valittiin peltoviljely, ammattikalastus sekä merenkulku. Hankkeessa on kartoitettu, mitä aineistoa on saatavilla Selkämeren rannikon ja sen valuma-alueen tilasta, elinkeinotoiminnasta ja muusta käytöstä sekä kerätty olemassa olevaa aineistoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Muuttuva Selkämeri Ilmastonmuutos Selkämereen alueella. Hakala, A. Sarja B, nro 19 (2011).
ISBN 978-952-9682-63-8
Lataa tiedosto