Isosorsimon niitto- ja hoito-ohjeistus Yläneenjoella


Osa hanketta: HOLA LAKE II – Köyliönjärvi ja Yläneenjoki

Vieraslajit ovat kasvi- tai eläinlajeja, jotka ovat ihmisen toiminnan myötä tuotu uuteen ympäristöön, ja ne ovat sitä kautta päässeet leviämään ja valtaamaan alaa alkuperäisiltä lajeilta. Tässä raportissa keskitymme kasvillisuuden vieraslajeihin ja erityisesti isosorsimoon. Yläneenjokivarressa on tehty viimeisen viidentoista vuoden aikana havaintoja isosorsimon leviämisestä ja miten se valtaa vähitellen varsinkin joen alaosan jokipenkereitä. Huoli joen umpeenkasvusta herätti keskustelua ja toivetta isosorsimon poistohankkeesta.

Hola Lake II Yläneenjoki -hankkeessa on kartoitettu isosorsimon esiintymät, lisätty tietoa isosorsimosta ja toteutettu isosorsimon poistopilotti. Hankkeessa on toteutettu myös isosorsimon niitto- ja hoito-ohjeistus. Tähän ohjeistukseen on kerätty mahdollisia poistomenetelmiä sekä poistossa huomioitavia asioita. Lisäksi ohjeistuksessa otetaan kantaa poistotoimiin liittyviin lupiin.

Isosorsimon niitto- ja hoito-ohjeistus Yläneenjoella. Ryömä, H., Kiiskinen, E. & Laine, P. (2023). (16)
Lataa tiedosto