Yläneenjoki – virkistyskäyttö ja vesiensuojelu, Rannalle-hankkeen loppuraportti

Tähän raporttiin on koottu tietoa Yläneenjoesta. Raportin pohjana on vuonna 2004 laadittu Yläneenjoen monikäyttösuunnitelma (Koivunen, S. (toim.) 2004. Yläneenjoki – vesiensuojelu ja virkistyskäyttö. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 11). Toivomme, että päivitetty ja täydennetty versio on hyödyllinen Yläneenjokityön jatkolle ja kaikille toimijoille.

Yläneenjoki – virkistyskäyttö ja vesiensuojelu, Rannalle-hankkeen loppuraportti. Ryömä H. (ed.), Forsman T., Jaakkola S., Laine P., Mikkilä E., Vaarala H., Ventelä A.-M. Sarja B, nro 37 (2019).
ISBN 978-952-9682-82-9
Lataa tiedosto