Pyhäjoen pääuoman inventointi- ja sähkökoekalastusraportti

Pyhäjoki (34.06) sijaitsee Etelä‐Satakunnassa Säkylän kunnassa ja se kuuluu Eurajoen (34.0) vesistöalueeseen. Pyhäjoen kalataloudellinen kehittäminen on aloitettu yhteistyössä ELY‐keskuksen, Säkylän kunnan, vesialueiden omistajien ja Pyhäjärvi‐instituutin kanssa. Pyhäjoki on Säkylän harjualueelta Pyhäjärveen laskeva pohjavesivaikutteinen jokivesistö, jossa esiintyy taimenta sekä vierasperäistä puronieriää. Pyhäjoen hydrologialle on tyypillistä kohtalaisen suuret virtaamavaihtelut ja toisaalta äkilliset muutokset virtaamien määrässä.

Pyhäjoen pääuoman inventointi- ja sähkökoekalastusraportti. Forsman, T., Vaarala, H. Sarja B, nro 30 (2016).
ISBN 978‐952‐9682‐75‐1
Lataa tiedosto