Pyhäjärven suojelutyö 2000–2006

Tähän yleistajuiseen raporttiin on koottu tietoa suojelu- ja kunnostustyöstä, toteutetuista hankkeista, tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista Pyhäjärven vedenlaatuun rahaston toisen toimikauden aikana.

Pyhäjärven suojelutyö 2000–2006. Tarvainen, M., Ventelä, A-M. Sarja B, nro 14 (2007).
ISBN 978-952-9682-46-1
Lataa tiedosto