Elintarvikeyritysten alihankinta ja yhteistyö

Tämän tutkimus on tehty, jotta tiedettäisiin, missä laajuudessa ja miten elintarvikeyritykset alihankintaa ja yhteistyötä harjoittavat. Sen lisäksi työllä on pyritty löytämään perusteita yritystoiminnan yhteistyömalleihin. Tutkimus liittyy osaltaan maaseudun kehittämistyöhön, jossa etsitään mahdollisuuksia nostaa tuotteiden jalostusarvoa lähellä raaka-ainetuotantoa ja siten säilyttää maaseudun elinvoimaisuutta.
Julkaisusta ei ole enää luovutettavia kappaleita.

Elintarvikeyritysten alihankinta ja yhteistyö. Mäkitie, J. Sarja A, nro 16 (1995).
ISBN 952-9682-15-8