Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttö. Aineistojen käyttökelpoisuus, laadunvarmistuksen edistäminen ja tiedon avoimuus

Mittauspalveluita tarjoavia yrityksiä on Suomessa useita, mutta erillistä palvelua laatuvarmennetusta tiedosta on saatavilla vain hyvin rajoitetusti. Yleisten laadunvarmistussuositusten puuttuessa palvelun luotettavuus on epävarmaa. Yhtenäisen laadunvarmistuksen avulla asiakas voisi hankkia aiempaa helpommin laadukkaampaa aineistoa.

Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttö. Aineistojen käyttökelpoisuus, laadunvarmistuksen edistäminen ja tiedon avoimuus. Mikkilä, E., Kirkkala, T. Sarja B, nro 32 (2017).
ISBN 978-952-9682-77-5
Lataa tiedosto