Suomen sikatalouden kilpailuedut vientimarkkinoilla

Lounainen Suomi on maan keskeisintä sianlihatuotanto- ja jalostusaluetta. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tuotetaan yhteensä 40 % koko maan tuotannosta eli kolminkertaisesti yli alueen oman kulutuksen. Tuotannon tulevaisuus on siis tärkeä lounaissuomalaiselle maaseudulle ja elintarviketeollisuudelle. Suomen EU-jäsenyyden avattua markkinat sianlihan tuotanto on joutunut kovaan kilpailuun, mikä on painanut tuottajahintoja alaspäin. Kotimaan markkinoiden lisäksi pyritäänkin etsimään lisää mahdollisuuksia vientiin. Tässä tutkimuksessa on etsitty niitä menestystekijöitä ja mahdollisuuksia, joita suomalaisella tuotannolla on.
Julkaisusta ei ole enää luovutettavia kappaleita.

Suomen sikatalouden kilpailuedut vientimarkkinoilla. Ala-Haavisto, H. Sarja A, nro 23 (1999).
ISBN 952-9682-22-0