Köyliönjärven kunnostussuunnitelma


Osa hanketta: Köyliönjärven kunnostussuunnittelulla tehoa toiminnalle

Köyliönjärven kunnostussuunnitelma toimii käsikirjana suunniteltaessa konkreettisia toimia Köyliönjärvelle ja sen valuma-alueelle. Vesienhoitosuunnitelman tavoitteita ei voida saavuttaa ilman, että alueelle kohdennetaan toimenpiteitä. Tehokkaiden, konkreettisten toimien pohjaksi tarvitaan kokonaisvaltainen ja ajantasainen kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman sisältämiä konkreettisia, kohdennettuja toimia voivat hyödyntää jatkossa alueen kaikki toimijat. Kunnostussuunnitelmassa tehdyt toimenpide-ehdotukset ohjaavat mm. suojeluyhdistyksen ja elinkeinotoimijoiden jatkotoimia ja tulevia rahoitushakemuksia sekä ulkoisen, että sisäisen kuormituksen osalta.

Köyliönjärven kunnostussuunnitelma. Ryömä, H., Laine, P., Kiiskinen, E., Anttila, L., Forsman, T. ja Kirkkala, T. Sarja B nro 45 (2023). (54) .
ISBN 978-952-9682-92-8
Lataa tiedosto