Pyhäjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto

Pyhäjärven linnustoselvitys tehtiin vuonna 2010 osana Kilpailukykyä Pyhäjärviseudun luonnosta -hanketta. Tehtävänä oli selvittää perustiedot Pyhäjärven linnustosta. Selvitykseen kuuluivat: muutonaikaisen levähtävän linnuston laskennat huhtikuusta marraskuulle, pesimälinnuston laskennat, pesivät vesilinnut, kahlaajat ja lokkilinnut, kosteikon ja reuna-alueiden pesimälinnusto kartoitusalueilta ja yölaulajien kartoitus. Tässä raportissa esitellään vuoden 2010 tulokset, sekä arvioidaan Pyhäjärven ja sen eri osa-alueiden merkitystä linnustolle.
Raportti julkaistiin Kilpailukykyä Pyhäjärviseudun luonnosta -hankkeessa. Hanke sai rahoituksesnsa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kautta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Pyhäjärven linnustoselvitys 2010, Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Yrjölä, R., Kekkonen, O., Tanskanen A. & Uppstu, P. Sarja B nro 18 (2011).
ISBN 978-952-9682-60-7
Lataa tiedosto