Eurajoen kasvillisuusselvitys

Tämä raportti on toteutettu osana Pyhäjärvi-instituutin hallinnoimaa ”Jokivarressa – vesienhoidon käytännön toimeenpanon tehostaminen pilottialueella” –hanketta. Hanke on EAKRrahoitteinen hanke, jossa huomio kohdistettiin Eurajokeen, Köyliönjokeen ja HinnerjokiLapijokeen. Joet kiemurtelevat keskellä vanhaa kulttuurimaisemaa ja niillä on aina ollut alueen ihmisille suuri merkitys. Viime vuosikymmeninä jokien käyttöä ovat haitanneet veden laatuongelmat ja joen virkistys- ja käyttöarvo on ollut vähäisempää. Jokien heikentyneen tilan, ihmisten mielikuvien ja toimien välillä on yhteys. Hankkeessa tehtiin työtä paikallisten toimijoiden kanssa ja pyrittiin luomaan sitoutunut paikallinen toimijaverkko.

Eurajoen kasvillisuusselvitys. Ryömä, H., Kirkkala, Teija Sarja B, nro 21 (2011).
ISBN 978-952-9682-65-2
Lataa tiedosto