Avomaan vihannesviljelyn talous eri tuotantotavoissa

EU-jäsenyydessä suomalainen avomaan vihannestuotanto joutuu kamppailemaan avoimilla markkinoilla muun eurooppalaisen tuotannon kanssa. Satotason nosto, korkea laatu, ympäristön kannalta kestävät tuotantomenetemät ja kustannusten alentamien ovat keskeisiä tekijöitä kilpailukyvyn lisäämiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin eri tuotantotapojen (tavanomainen, IP, luonnonmukainen tuotanto) taloudellisia eroja pääkustannusryhmien kannalta. Tarkasteltavina olivat erityisesti työhön ja tarvikkeisiin liittyvät kustannukset.
Julkaisusta ei ole enää luovutettavia kappaleita.

Avomaan vihannesviljelyn talous eri tuotantotavoissa. Stenberg, M. SarjaA, nro 21 (1998).
ISBN 952-9682-20-4