Säkylän Pyhäjärven kasvillisuusselvitys

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Pyhäjärven vesikasvillisuuden nykytilanne ja arvioida siinä tapahtuneita lajistollisia ja määrällisiä muutoksia verrattuna vuosien 1966 (Huovari 1967) ja 1997 (Kalpa 1999) tilanteisiin. Lisäksi on haluttu arvioida Pyhäjärven Natura 2000 –alueiden edustavuutta ja luonnontilaa vesikasvillisuuden perusteella. Päähuomio kartoitustyössä on kiinnitetty ajantasaisen kasvillisuuskartan laatimisen.

Säkylän Pyhäjärven kasvillisuusselvitys. Leka, J. Sarja B, nro 22 (2011).
ISBN 978-952-9682-66-9
Lataa tiedosto