Pyhäjärvi Yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun Lounais-Suomessa. Pyhäjärven suojelurahaston ensimmäisen toimikauden loppuraportti

Kalaisuudestaan ja kirkkaasta vedestään kuulu Pyhäjärvi alkoi rehevöityä haitaksi asti 1980-luvulla. Huoli järven laadusta johti tammikuussa 1995 Pyhäjärven suojelurahaston perustamiseen. Rahaston tavoitteena on pysäyttää järven rehevöitymiskehitys. Tässä kirjassa kerrotaan rahaston ja suojeluprojektin työn tuloksista vuoteen 2000 mennessä.
Pyhäjärvi-instituutti, Pyhäjärven suojelurahasto, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Pyhäjärvi LIFE

Pyhäjärvi Yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun Lounais-Suomessa. Pyhäjärven suojelurahaston ensimmäisen toimikauden loppuraportti. Mattila, H., Kirkkala, t:, Salomaa, E., Sarvala, J., Haliseva-Soila, M. Sarja A, nro 26 (2001).
ISBN 952-9682-25-5