Lapinjoen pääuoman sähkökoekalastusraportti

Vuonna 2017 Pyhäjärvi-instituutti suoritti Lapinjoessa kalataloudellisen inventoinnin, jossa selvitettiin joen kalataloudellisesti merkittävimmät kohteet ja tarkasteltiin tarpeita ja mahdollisuuksia joen kalataloudellisen arvon kohottamiseksi (Anttila 2017). Inventoinnin perusteella etenkin joen alaosan koskipaikoissa on potentiaalia virtavesikalojen elinympäristöksi. Tämän sähkökoekalastustutkimuksen tarkoituksena on selvittää joen virta- ja koskipaikkojen kalaston nykytila.

Lapinjoen pääuoman sähkökoekalastusraportti. Anttila, L. Sarja B, nro 36 (2018).
ISBN 978-952-9682-81-2
Lataa tiedosto