Kasvisten yhteismarkkinointi

Kasvisten yhteismarkkinointi -projektin taustat ovat kahtaalla: Satakunta yhdessä Varsinais-Suomen kanssa on vihannesten päätuotantoaluetta Suomessa ja toisaalta Suomen EU-jäsenyyden tuoma kilpailun kiristyminen vaatii entistä kilpailukykyisempien menetelmien kehittelyä. Käyttäjien tarpeet, maatilojen edellytykset ja kehittämismahdollisuudet on kytketty yhteen ja rakennettu yhteistyövaihtoehtoja. Pisimmälle on viety vihannesrengas, joka toimi jo projektin loppuvaiheessa omana osakeyhtiönä.
Julkaisusta ei ole enää luovutettavia kappaleita.

Kasvisten yhteismarkkinointi. Ylitalo, H. Sarja A, nro 14 (1994).
ISBN 952-9682-13-1