Eurajoen ala- ja keskiosien virtapaikkojen kalataloudellinen inventointi

Tämän kalataloudellisen kunnostustarveinventoinnin tavoitteena on kartoittaa Eurajoen ala- ja keskiosan virtapaikkojen nykytila sekä tarkastella kunnostusmahdollisuuksia, joilla vaeltavien virtavesikalojen elin- ja lisääntymismahdollisuuksia voidaan parantaa.

Eurajoen ala- ja keskiosien virtapaikkojen kalataloudellinen inventointi. Anttila, L. Sarja B, nro 35 (2018).
ISBN 978-952-9682-80-5
Lataa tiedosto