Eurajoen alaosan sähkökoekalastusraportti 2019

Eurajoessa on yhteensä 11 koskea, joissa kolmessa on voimalaitos. Eurajoki on aikanaan ollut merkittävä lohikalavesistö, ja joesta on vielä 1920-luvulla kalastettu lohta. Eurajoessa on toteutettu 2000-luvulla laajalti kalataloudellisia kunnostustoimia vaeltavien lohikalakantojen palauttamiseksi. Pappilankosken voimalaitospatoon ja Panelian säännöstelypatoon valmistuneiden kalateiden myötä kaloilla on nykyään vaellusmahdollisuus mereltä Kiukaisten keskustataajamassa sijaitsevalle Eurakosken voimalaitospadolle asti.

Eurajoen alaosan sähkökoekalastusraportti 2019. Anttila, L., Kirkkala, T. Sarja B, nro 40 (2019).
ISBN 978-952-9682-85-0
Lataa tiedosto