Juvajoen, Haajanojan ja Lammaskoskenojan kalataloudellinen kunnostustarveselvitys

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-ryhmä tilasi Pyhäjärvi-instituutilta kalataloudellisen kunnostustarveselvityksen Satakunnassa sijaitsevista Juvajoesta, Haajanojasta ja Lammaskoskenojasta. Selvityksen tarkoituksena on määrittää kyseisten purojen kalataloudelliset kehittämismahdollisuudet erityisesti taimenen elinympäristönä. Alun perin selvitysalueeseen lukeutui mukaan myös Vuonajärven laskupuro, joka laskee Vuonajärvestä Eurajoen suistoon. Puro todettiin kuitenkin täysin kuivuneeksi kesällä 2013.

Juvajoen, Haajanojan ja Lammaskoskenojan kalataloudellinen kunnostustarveselvitys. Aaltonen, J. Sarja B, nro 25 (2013).
ISBN 978-952-9682-69-0
Lataa tiedosto