Köyliönjärven tila, kuormitus ja kunnostus

Köyliönjärven parissa on tehty työtä eri tahojen toimesta jo hyvin pitkään ja sekä projekteissa että niiden puitteissa on julkaistu lukuisia selvityksiä ja raportteja. Moni arvokas tiedonjyvänen on ollut hajallaan tutkijoiden ja muiden järven parissa toimi-neiden ihmisten päissä ja pöytälaatikoissa. Tätä kaikkea tietoa on pyritty kokoamaan ja tiivistämään yksien kansien väliin ja tähän julkaisuun on koottu yhteen mahdolli-simman paljon olemassa olevaa ja lisäksi ajankohtaista Köyliönjärveä koskevaa tietoa.

Köyliönjärven tila, kuormitus ja kunnostus. Paloheimo, A. Sarja B, nro 15 (2010).
ISBN 978-952-9682-54-6
Lataa tiedosto