Eurajoen Pappilankosken kalatieseuranta vuonna 2022

Eurajoen Pappilankosken kalatiessä toteutettiin vuonna 2022 VAKI-kalalaskuriseuranta. Seurannan tavoitteena oli tutkia kalatietä vaellusreittinään käyttäviä kalalajeja, näiden yksilömääriä ja kokojakaumia sekä vaelluksen ajoittumista suhteessa ympäristömuuttujiin, kuten virtaamaan ja veden lämpötilaan.

Seuranta rahoitettiin Eurajoen alueen kalatalousmaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohjaamana. Seurannan toteutti Kala- ja vesistutkimus Oy ja seurantaa koordinoi Pyhäjärvi-instituutti.

Eurajoen Pappilankosken kalatieseuranta vuonna 2022. Kala- ja vesitutkimus Oy/ Hynninen, M. & Vatanen, S. (2023). (62)
Lataa tiedosto