Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma käynnistää vahvan alueellisen yhteistyön elintarvikeketjussa

Lounais-Suomi on merkittävä ruoantuotantoalue. Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, useat satakuntalaiset elintarvikealan yritykset ja kunnat ovat tehneet sopimuksen alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman käynnistämisestä. Tavoitteena on lisätä syvyyttä ja vaikuttavuutta alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Toiminnassa keskitytään mm. hiilineutraaliin tuotantoon, tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen, peltojen kasvukuntoon, bioturvaan, keinoälyyn maatilojen toiminnassa ja eläinten hyvinvoinnissa sekä kalatalouteen. Lisäksi panostetaan elintarviketeollisuuden ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Kotimainen ruokaturva, huoltovarmuus ja viestintä ovat myös toiminnan keskiössä.

Uuden ohjelman keskeiset pääteemat ovat:

 1. Vastuullisen ja kestävän alkutuotannon edelläkävijyys
  • Peltomaan kasvukunto, vesitalous ja hiilen sidonta, ravinteiden tehokas kierto
  • Kasvinviljelyn jatkuva kehittäminen ja valkuaisomavaraisuuden edistäminen
  • Kotieläintuotannon uudet ekologiset ja eettiset toimintatavat
  • Elinkeinokalatalouden eri arvoketjujen vastuullinen kehittäminen
  • Ruokaturvallisuuden ja huoltovarmuuden varmistaminen
  • Ekologisten ja vastuullisten uusien ratkaisujen ja toimintatapojen hyödyntäminen alkutuotannon liiketaloudellisen kannattavuuden parantamisessa
  • Uusien lisäarvotuotteiden synnyttäminen
 2. Edistetään tutkimustietoon pohjautuvien uusien ratkaisujen käyttöönottoa
  • Aktiivinen osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusverkostoihin
  • Tutkimustiedon tuottaminen ja soveltaminen monipuoliseen koetoimintaan pohjautuen
  • Uuden osaamisen ja osaajien tuominen kasvu- ja vastuullisohjelman tueksi
  • Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen ja käyttöönotto alkutuotannossa
 3. Alkutuotannossa kerättävien viljelytietojen tietoturva ja hyödyntäminen koko ruokaketjussa
 4. Kuluttajalähtöinen TKI-yhteistyö vähittäiskaupan ja HoReCa-sektorin kanssa
 5. Uusien yhteistyömallien rakentaminen tukemaan vientipotentiaalien hyödyntämistä

 

Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Häme, eli koko läntinen Suomi, on Suomen ruoka-aitta monipuolisuudessaan. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Alueelle on ominaista vahva elintarviketeollisuus, joka on jo vuosikymmeniä kehittänyt sopimustuotantoketjujaan yhdessä alkutuottajien kanssa. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. Hyvänä esimerkkinä uudenlaisesta yhteistyöstä on Pyhäjärvi-instituutissa käynnissä oleva Green Future of Satakunta -hanke, jossa mukana on neljä eri tuotantosuuntaa edustavaa yritystä ja kehittämispanoksia voidaan hyödyntää tehokkaammin kuin neljässä erillisessä hankkeessa (lisätietoja: https://pyhajarvi-instituutti.fi/hanke/gfuture/).

 

Kaikki ohjelmaan liittyvät osanottajat osallistuvat toiminnan käynnistämiseen erisuuruisin rahallisin panostuksin. Aloitusvaiheessa mukana olevia kuntia ovat Eura, Säkylä, Rauma, Eurajoki ja Pori sekä yrityksistä HKScan Oyj, Apetit Oyj, Länsi-Kalkkuna Oy, Sucros Oy, Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Biolan Oy, Mäkitalon Maistuvat Oy, Satakunnan Osuuskauppa ja näiden yritysten alkutuotantoketjut.

Lisätietoja:
Sauli Jaakkola, kehittämispäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti, sauli.jaakkola(at)pji.fi