Kuolleita kiiskiä havaittu Pyhäjärven rannoilla

Järven rantavesissä on viime päivinä havaittu jonkin verran kuolleita kaloja. Kaikki löydetyt kalat ovat olleet lajiltaan kiiskiä ja löydettyjen kalojen kokonaismäärä on pieni suhteutettuna järven kiiskikantaan.

Todennäköinen kuolinsyy lienee kiiskissä loisivan sukkulamadon (Eustrongylides sp.)  runsastuminen. Ilmiö ei sinällään ole uusi, vastaavia kiiskikuolemia on Pyhäjärvellä tapahtunut tiettävästi ainakin vuosina 2004, 2013 ja 2015. Noin 3 cm:n pituiseksi kasvava sukkulamato käyttää kiiskiä väli-isäntänään. Kaloilla loiset ovat normaaleja vieraita. Myös aiemmissa tapauksissa loisen runsastumiseen liittyvät kalakuolemat ovat tapahtuneet hellekausina tai järviveden lämmetessä nopeasti.

Tällä hetkellä (8.7.2021) Pyhäjärven pintaveden lämpötila on 24 astetta, tämä ei ole itsessään vielä kiiskille liikaa, mutta Pyhäjärven kalalajeista esimerkiksi muikku ja siika alkavat olla jo äärirajoilla. Pyhäjärven vedenlämpötila on ajankohtaan nähden lähes viisi astetta korkeampi kuin vuodesta 1996 alkaneella seurantajaksolla keskimäärin. Mikäli järviveden lämpötila jatkaa nousuaan, voi laajempiakin kalakuolemia Pyhäjärvellä esiintyä.

Kuolleista kaloista on otettu näyte ja se käsitellään Ruokavirastossa jatkotutkimuksissa. Rantaan ajautuneet kalat voi kerätä pois ja laittaa esimerkiksi sekajätteeseen tai kompostiin.

Uusista havainnoista voi ilmoittaa:

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen Harri Helmiselle p. 040 7238834 tai Hannu Kallioniemelle p. 02 950 22 875 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

tai

Pyhäjärvi-instituuttiin p. 044 034 4054