Luhtojan altaan kunnostus etenee

Osuuskauppa Keula ja LähiTapiola Länsi-Suomi lahjoittivat keväällä 2021 Pyhäjärvi-instituutille 20 000 euroa vesiensuojelutyöhön. Kohteeksi valikoitui Pyhäjärven länsirannalla sijaitsevan Luhtojan vesiensuojelualtaan kunnostus.

Luhtoja laskee Pyhäjärven länsirannalla sijaitsevaan Mannilanlahteen. Lahti on rehevöitynyt ja kasvillisuus on osin vallannut sen Luhtojan tuoman kuormituksen seurauksena. Luhtojan allas on yksi Pyhäjärven valuma-alueen laajimmista kosteikkoaltaista, ja kunnostustoimille haettiin aluehallintovirastosta vesilain mukainen lupa.

Aikaa vieneen lupaprosessin jäljiltä kunnostustyöt on nyt saatu alkuun. Altaan alaosaan on syntymässä matala laajennusosa, jonka tarkoituksena on toimia kasvittumisen jälkeen Pyhäjärvestä vaeltavien kevätkutuisten kalojen, ennen kaikkea hauen, lisääntymisalueena. Tämän jälkeen töitä jatketaan varsinaisen altaan ruoppauksella, jossa ravinnepitoista kiintoainetta poistetaan altaasta. Kiintoaineen poistotoimet painottuvat altaan yläosaan, jossa vesititilavuutta lisäämällä saadaan tehoa kiintoaineen laskeutukseen. Altaan keskiosaan asetellaan toimien päätteksi havupuunippuja liukoisten ravinteiden pidätyksen ja vesiluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.