Alkutuotannon kesätyöntekijä ja vesienhoidon kesätyöntekijä Pyhäjärvi-instituuttiin

Haemme Pyhäjärvi-instituuttisäätiöön Euraan

ALKUTUOTANNON KESÄHARJOITTELIJAA/ -TYÖNTEKIJÄÄ

VESIENHOIDON KESÄHARJOITTELIJAA/ -TYÖNTEKIJÄÄ

kehittämään kanssamme ekologisesti kestävää ruoantuotantoa ja edistämään vesienhoitoa käytännössä. Työsi sisältää monialaisia töitä ruokaketjun ja vesiensuojelun hankkeissa sekä erityisesti niihin liittyvissä kenttätöissä, mm. monipuolisten viljelykokeiden toteutuksessa ja erilaisissa vesistöseurannoissa. Tehtävät sopivat parhaiten muutamia vuosia alaa opiskelleille, oma-aloitteisille ja reippaille tekijöille. Valitut henkilöt perehdytetään kaikkiin tehtäviin.

Alkutuotannon kesätyöntekijänä tulet työskentelemään pääosin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankkeissa kuten BioEväät – maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen, Älykkäät kastelumenetelmät alkutuotannossa ja Green Future of Satakunta -hankkeissa. Hankkeet saavat rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasta Satakunnan ELY- keskuksen kautta. Tehtäviisi kuuluvat erilaisten viljelykokeiden käytännön toteutus kylvöstä sadonkorjuuseen sekä pilotointeihin liittyvän havaintotiedon keruu ja dokumentointi kasvukauden aikana.

Vesienhoidon kesätyöntekijänä osallistut Pyhäjärven suojeluohjelman ja JOKIohjelman käytännön töiden toteutukseen. Tehtäviisi kuuluvat muun muassa erilaiset maastotyöt, järvi- ja ojavesinäytteenotto, automaattisten vedenlaatumittarien huolto ja raportointi.

ODOTAMME

 • Perus IT-taitoja ja kykyä kirjalliseen raportointiin (MS Word, Excel, PowerPoint)
 • joustavuutta, luotettavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja
 • opintoja tai käytännön kokemusta alalta
 • henkilöauton ajokortti (B) ja auton käyttömahdollisuus työsuhteen aikana
 • Valmiutta kenttätöihin ja maastossa liikkumiseen

Alkutuotannon kesätyöntekijöiltä lisäksi toivomme:

 • perusosaamista alkutuotannosta ja maanviljelyn tekniikoista
 • avomaan kasvisviljelyn tuntemusta

Vesienhoidon kesätyöntekijältä lisäksi toivomme:

 • kiinnostusta vesihoidon työtehtäviin
 • katsomme eduksi aiemman kokemuksen joltain seuraavilta alueilta: Virtavesi- ja purokunnostus, vieraslajien poisto, vesinäytteenotto

TARJOAMME

 • monipuolisen työn kehitysmyönteisessä säätiössä, joka jatkuvasti etsii uusinta tietoa tulevaisuuden ruoantuotannon turvaamiseksi
 • ruoka- ja vesienhoitoalan asiantuntijoista koostuvan työyhteisön
 • mahdollisuuden työskennellä laajan ja osaavan sidosryhmäverkoston kanssa
 • tarvittaessa autamme myös asunnon löytämisessä

Tehtävät ovat kokopäiväisiä ja määräaikaisia. Työ edellyttää sinulta ajokorttia, omaa autoa ja valmiutta tarvittaessa iltatöihin.

Lisätietoja  ja hakemukset: toimisto@pji.fi

Hakuaika päättyy 10.3.2022.

Linkki vesienhoidon harjoittelijan ilmoitukseen TE-keskus

Linkki alkutuotannon kesäharjoittelijan ilmoitukseen TE-keskus

Linkki alkutuotannon kesäharjoittelijan ja vesienhoidon harjoittelijan ilmoitukseen Oikotie