Pyhäjärvi-instituutti ja HKScan yhteistyöhön ilmastotekojen edistämisessä pilottitiloilla

HKScan ja Pyhäjärvi-instituutti aloittivat alkuvuodesta 2022 yhteistyön liittyen HKScanin Zero Carbon -ilmastosuunnitelmaan, jossa tavoitteina on vähentää HKScanin sopimustuottajien ympäristövaikutuksia, edistää hiilensidontaa ja lisätä kilpailukykyä.

”HKScanin tavoitteena on koko maatiloilta kuluttajille ulottuvan ruokaketjun hiilineutraalius viimeistään vuoden 2040 loppuun mennessä. Tuottaja- ja yritysyhteistyö on osa Zero Carbon
-ilmastosuunnitelmaamme. Pyhäjärvi-instituutilla on hyvää käytännön osaamista, joka tukee pilotointityötämme maatiloilla”, sanoo tutkimuspäällikkö Heikki Aro HKScanilta.

”Pyhäjärvi-instituutin ja HKScanin pilotoinnin tavoitteet ovat yhteneväiset, sillä alkutuotannon ympäristövaikutuksia vähennetään unohtamatta tuotannon kilpailukykyä. Samalla haluamme lisätä ruoan tuotantoketjun läpinäkyvyyttä”, sanoo toiminnanjohtaja Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutista.

Kasvukaudella 2022 selvitetään esimerkiksi pellon ravinteiden käytön optimoinnin, kierrätyslannoitteiden ja lannan käytön vaikutusta hiilensidontaan ja satoon. HKScanin kumppanuusverkostoon kuuluvat myös Biolan, Vaisala, Datasense, Yara ja Syngenta.