Happamat sulfaattimaat Eurajoen valuma-alueella

Happamia sulfaattimaita esiintyy Eurajoen valuma-alueella laajalti. Litorinameri-vaiheen aikana kerrostuneista savikerroksista aiheutuu ajoittain happamia päästöjä vesiympäristöön, joiden seurauksena joessa voi esiintyä ...