Avovesikauden näytteenotto käynnistyi Pyhäjärvellä

Avovesikauden näytteenotto alkoi Pyhäjärvellä, lämpötiloiltaan haastava viime vuosi näyttäytyi vedenlaatuaineistoissa pääosin positiivisena. Pyhäjärven suojeluohjelman avovesikauden näytteenotto polkaistiin Pyhäjärvellä käyntiin viime …

Vertikaaliviljelyn vaikutukset ympäristöön

Novarbo Oy, Mäkitalon Farmi Oy, Härkälän Puutarha Oy sekä Pyhäjärvi-instituutti suorittivat Green Future of Satakunta -hankkeessa viljelykokeen, jossa tavoitteena oli …

Pappilankosken kalatieltä lupaavia tuloksia

Pappilankosken kalatieltä lupaavia tuloksia — seuranta osoitti yli sadan vaellussiian nousseen Eurajoen keskiosiin Vuosi 2022 toi uutta tietoa Eurajoen vaelluskalakantojen …

Elinkaariarviointi kohdentaa ympäristötoimia tiloilla

Elinkaariarviointi (LCA) on menetelmä, jonka avulla voidaan laskea tuotteen tai tuotantoprosessin ympäristövaikutukset. Pyhäjärvi-instituutti ja LCA4Farms-hanke tekee menetelmää tutuksi etenkin ruoantuottajien …