Elinkaariarviointi kohdentaa ympäristötoimia tiloilla

Elinkaariarviointi (LCA) on menetelmä, jonka avulla voidaan laskea tuotteen tai tuotantoprosessin ympäristövaikutukset. Pyhäjärvi-instituutti ja LCA4Farms-hanke tekee menetelmää tutuksi etenkin ruoantuottajien …

Luhtojan altaan kunnostus etenee

Osuuskauppa Keula ja LähiTapiola Länsi-Suomi lahjoittivat keväällä 2021 Pyhäjärvi-instituutille 20 000 euroa vesiensuojelutyöhön. Kohteeksi valikoitui Pyhäjärven länsirannalla sijaitsevan Luhtojan vesiensuojelualtaan …

Siipikarjatuotannossa tunnistetaan ilmastotoimia

Siipikarjatiloilla ollaan valveutuneita ympäristöasioissa ja kiinnostuneita kehittämään toimintaa entistä ilmastokestävämpään suuntaan. SiipiHiili-kyselyn tuloksissa näkyy tahto uudistua, mutta samalla huoli kannattavuudesta. …

InnoAgro Oy tuo lisää mahdollisuuksia yrityskentälle

InnoAgro Oy toimii jatkossa Pyhäjärvi-instituuttisäätiön rinnalla tarjoten yrityksille ja järjestöille mahdollisuuden entistä räätälöidymmille ja yksilöidymmille palveluille. InnoAgron voimin tehdään yrityskohtaista …

Eurajokea silloilta ja siltojen välistä

Eurajoki on vaikuttanut jokivarren ihmisten elämään ja ollut alkujaan elinehto yhteisöjen elämälle joen rannoilla. Joki on ollut tärkeä kulkureitti, sen …

Ruoantuotannon huoltovarmuus ei ole yksin alkutuottajan vastuulla

Tiedote 23.3.2022 Pyhäjärvi-instituutti ja Tampereen yliopisto järjestivät maataloustuottajille suunnatun työpajatilaisuuden maataloustuotannon kehittämiskohteista huoltovarmuuden vahvistamiseksi tiistaina 22.3. Kauttualla. Tilaisuudessa kuultiin Pyhäjärvi-instituutin …