InnoAgro Oy tuo lisää mahdollisuuksia yrityskentälle

InnoAgro Oy toimii jatkossa Pyhäjärvi-instituuttisäätiön rinnalla tarjoten yrityksille ja järjestöille mahdollisuuden entistä räätälöidymmille ja yksilöidymmille palveluille. InnoAgron voimin tehdään yrityskohtaista kehitystyötä esimerkiksi tuotekehityksen sekä laatu- ja ympäristöasioiden parissa.

Pyhäjärvi-instituutin perustama ja omistama InnoAgro Oy tuo lisäarvoa yrityksille erityisesti poikkitieteellisen tutkimustiedon jalkauttamisen kautta. Yhtiön taustaorganisaationa Pyhäjärvi-instituuttisäätiön osaamisen peruselementit ovat olleet olemassa jo yli 30 vuotta. InnoAgron toiminta kohdistetaankin tuttujen teemojen ympärille: vastuullisen alkutuotannon ja elintarvikkeiden tuotekehityksen ja jalostuksen, bio- ja kiertotalouden, vesienhoidon ja monimuotoisuuden kehittämiselle. ”Uskon, että InnoAgron palvelut kiinnostavat alueen yrityksiä, joiden kanssa on tehty pitkään hyvää yhteistyötä.  Lisäksi palvelumme tarjoavat paljon mahdollisuuksia myös uusille asiakkaille”, kertoo InnoAgro Oy:n toimitusjohtaja Hannu Pitkänen. ”Voimme tarjota räätälöityjä ja yksilöityjä palveluja esimerkiksi tuotekehitykseen, laatu- ja ympäristöasioihin tai muuhun kehitystyöhön.” InnoAgron toiminta käynnistetään lähitulevaisuudessa ja samalla markkinoidaan palveluja ja palvelupaketteja yritysten tarpeisiin. ”Parhaillaan on käynnissä yrityksen tekeminen näkyväksi niin asiakkaiden kuin yleisönkin suuntaan. Toivon, että voimme palvelutarjontamme kautta luoda entistä vahvempaa yritystoimintaa ja monimuotoisempia toimintaympäristöjä niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.”

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö on toiminut vuodesta 1989 ja sen tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Instituutin toiminta perustuu vahvaan osaamiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön ja muuttuvien toimintaympäristöjen huomioimiseen kestävän ruokaketjun, vesistöjen ja vesiensuojelun sekä bio- ja kiertotalouden aloilla. Pyhäjärvi-instituutti toteuttaa erillisrahoitettuja Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelmaa, Pyhäjärven suojeluohjelmaa ja JOKIohjelmaa. Työssä korostuvat asiantuntijuus, käytännön onnistumiset ja luotettavuus.  ”Johtoajatuksenamme on soveltaa tutkittua tietoa käytäntöön. Hankkeidemme teemoja ovat muun muassa kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kehittäminen, vesienhoito ja -kunnostus, järvikalan hyödyntäminen, lähiruoka, luomuviljelyn ja yrttiviljelyn koulutukset, kiertotalous, ilmastonmuutoksen haasteet sekä maaperän kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen.”, kertoo Pyhäjärvi-instituutin toiminnanjohtaja Teija Kirkkala. ”Yrityskentältä tuleviin yrityskohtaisiin tarpeisiin hankerahoitus ja käytettävissä olevat resurssit taipuvat rajoitetusti. Näihin haasteisiin löydetään nyt ratkaisu yritystoiminnan kautta.”

Lisätietoja:

Hannu Pitkänen, toimitusjohtaja, InnoAgro Oy, hannu.pitkanen@pji.fi, puh. 044 288 8106

Teija Kirkkala, toiminnanjohtaja, Pyhäjärvi-instituutti, teija.kirkkala@pji.fi, puh. 050 343 0432