Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelman toimenpide-ehdotukset

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman tueksi on luotu tavoiteohjelma ja toimenpiteet, jotka sitovat satakuntalaisen ruokaketjun toimijat kehittämään arvoketjujaan. Tavoitteena on, että kaikkia ruoantuotantoketjun resursseja (mm. maaperä, vesi, ilma, ihmiset, osaaminen) hyödynnetään ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Käy tuttustumassa Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelmaan ja toimenpide-ehdotuksiin.

Julkaisu on osa Satakuntalaisen ruokaketjun ilmastokestävyysohjelma -hanketta.