Vertikaaliviljelyn vaikutukset ympäristöön

Novarbo Oy, Mäkitalon Farmi Oy, Härkälän Puutarha Oy sekä Pyhäjärvi-instituutti suorittivat Green Future of Satakunta -hankkeessa viljelykokeen, jossa tavoitteena oli pilotoida jääsalaatin viljelyä Novarbon vertikaaliviljelyn koelaitoksella.

Vertikaaliviljely tarkoittaa nimensä mukaisesti viljelyä vertikaalisesti, eli pystysuunnassa. Vertikaaliviljelyssä ideana on, että kasveja tuotetaan suljetussa systeemissä, jossa resurssienkäyttö voidaan optimoida erittäin tarkasti: pinta-ala käytetään tehokkaasti, veden- sekä ravinteidenkäyttö optimoidaan samoin kuin myös energiankulutus.

Green Future of Satakunta -hankkeessa Pyhäjärvi-instituutti kokosi tieteelliseen kirjallisuuteen pohjautuvan kirjallisuuskatsauksen vertikaaliviljelyn ympäristövaikutuksista. Kirjallisuuskatsauksessa todetaan, että vertikaaliviljelyn hiilijalanjälki riippuu pitkälti siitä, mitä energianlähdettä käytetään ja mitkä paikalliset olosuhteet ovat. Esimerkiksi vertikaaliviljelyn hiilijalanjälki saattaa olla alhaisempi kuin perinteisen kasvihuoneen, jos käytössä on tuuli-, ydin-, vesi-, tai aurinkovoima. Mikäli energianlähteenä taas toimii hiili tai maakaasu, perinteisen kasvihuoneen hiilijalanjälki saattaa olla pienempi kuin vertikaaliviljelyn.

Tuloksista voi lukea tarkemmin Puutarha & kauppa -lehden numerosta 3/2023, johon Pyhäjärvi-instituutin asiantuntija Oskari Lahtinen kirjoitti aiheesta artikkelin.