Tiedolla ja osaamisella kasvuun

Tiedolla ja osaamisella kasvuun on Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan alueen yhteinen elintarvikealan yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on elintarvikealan yrittäjien osaamisen kasvattaminen, yhteistyöhön kannustaminen ja koko toimialan kasvun mahdollistaminen. Tavoitteeseen pyritään räätälöidyillä eri teemoihin keskityvillä infopäivillä, käytännön tekemisen mahdollistavilla “hands on” -koulutuksilla, yrittäjien tarpeesta nousevilla selvityksillä ja pilotoinneilla sekä koti- ja ulkomaille suuntautuvilla ammattimatkoilla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat elintarvikealan pk-yritykset ja alan yrittäjäksi ryhtymistä suunnittelevat. Hankkeen toimenpiteet vastaavat sisällöltään ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten tarpeeseen.

Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopiston Brahea-keskus ja osatoteuttajia ovat Pyhäjärvi-instituutti, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Ahlmanin koulun Säätiö.

Hankkeen aikana käytössä oli KYSY POIS -palvelu, jonka kautta voi hakea vastauksia elintarvikelainsäädäntöön, pakkausmerkintöihin, omavalvontasuunnitelman tekemiseen, logistiikkaratkaisuihin, markkinointikanavien löytämiseen tai muuhun ajankohtaiseen asiaan liittyviin kysymyksiin.

Seuraavat ammattimatkat järjestettiin: 
Ammattimatka Skotlantiin, Edinburghin alueelle 7.−10.11.2018
Liha-alan ammattimatka Irlantiin 9.−12.3.2017
Elintarvikealan viennin ammattimatka Vietnamiin 14.−22.10.2017
Satakunnan infopäivissä jaettiin tietoa:
Ruokayrittäjän talvipäivät 1.–2.2.2018, Tammela
Eviran infopäivä; Tilalla tapahtuva myynti ja tarjoilu sekä omien tuotteiden jatkojalostus 6.9.2017 Hotelli Amado, Pori
Verkkokauppainfo 23.3.2017 Winnova, Liisanpuisto, Pori
Tuotekuvauksen perusteet 1.11.2016 Kauttualla
Marjanjalostuspäivä 18.10.2016 Kokemäellä
Suoramyynnistä ja omavalvonnasta 24.5.2016 Villilässä Nakkilassa
Makkarapäivä Ferin kanssa, Ferenc Vilisics, Kokemäellä Sataedun koekeitiössä