Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelman toteutus v. 2006−2010 ja ehdotus suunnitelmaksi vuosille 2011−2015

Tässä raportissa esitetään yhteenveto vuosina 2006–2010 tehdyistä toimenpiteistä ja alustava ehdotus hoitosuunnitelman toteuttamiseksi vuosina 2011–2015. Lähtökohtana on, että Kokemäenjoen kalakantojen hoitoa jatketaan periaatteessa samojen suuntaviivojen mukaisesti kuin tähänkin asti, muutoksia ja täsmennyksiä esitetään niiltä osin, kun uutta tietoa on saatavilla.

Kokemäenjoen kalakantojen hoitosuunnitelman toteutus v. 2006−2010 ja ehdotus suunnitelmaksi vuosille 2011−2015. Rannikko, L. Sarja B, nro 16 (2010).
ISBN 978-952-9682-56-0
Lataa tiedosto