Mitä tapahtuu turvetuotantoalueilla tänään ja huomenna?

Kunnonlähde, Kankaanpää Kelankaari 4, Kankaanpää, Suomi

Tule kuulemaan ja kertomaan mitä turvetuotannossa tapahtuu Suomessa ja Satakunnassa! Tilaisuus on suunnattu turvetuotannon parissa toimiville yrittäjille sekä turvealan kuljetus- ...

Eurajoki-ilta

Eurajoki-sali Kalliotie 5, Eurajoki, Suomi

Eurajoen valuma-alueella toteutetaan paljon toimia vedenlaadun parantamiseksi, tehdään kalataloudellisia toimenpiteitä ja edistetään virkistyskäyttömahdollisuuksia ja luonnon monimuotoisuutta. Satavesi virtaa - paikallisvedet ...