Avovesikauden näytteenotto käynnistyi Pyhäjärvellä

Avovesikauden näytteenotto alkoi Pyhäjärvellä, lämpötiloiltaan haastava viime vuosi näyttäytyi vedenlaatuaineistoissa pääosin positiivisena.

Pyhäjärven suojeluohjelman avovesikauden näytteenotto polkaistiin Pyhäjärvellä käyntiin viime maanantaina yhteistyössä Pyhäjärven järvipelastajien kanssa. Ajoittain kylmästä keväästä huolimatta uusi kasvukausi on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, ja parhaillaan järvessä esiintyy runsaana pii- ja kultaleviä, jotka osaltaan kuluttavat kevät- ja talvivaluntojen tuomaa ravinnekuormaa järvestä.

Uuden näytteenottokauden alkaessa myös viime vuoden laajat näyteaineistot on käsitelty. Fysikaalis-kemialliset ja biologiset muuttujat vahvistivat silmämääräiset havainnot pääasiassa hyvällä tasolla läpi vuoden 2022 olleesta vedenlaadusta, mutta toivat esiin myös ilmastonmuutokseen kytkeytyviä muutoksia. Helteisen viime kesän vaikutukset näkyivät järvessä alkukesän voimakkaana lämpötilakerrostuneisuutena sekä syvemmissä vesikerroksissa viihtyvän Planktothrix agardhii sinilevän runsastumisena loppukesällä.

Pyhäjärven suojeluohjelma pureutui niin järven ulkoisen ja sisäisen kuormituksen hillintään kuin yhä enemmän myös vesiympäristön monimuotoisuuden edistämiseen.

Lue tästä Pyhäjärven suojeluohjelman vedenlaatutiedote.