Delisoil-hanke tuo ratkaisuja maaperän hyvinvointiin ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöön

Pyhäjärvi-instituutti mukana uudessa EU-Horisontti-hankkeessa:
Delisoil-hanke tuo ratkaisuja maaperän hyvinvointiin ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöön

Uusi Horisontti Eurooppa -hanke DeliSoil edistää maaperän terveyttä ja ruoantuotannon arvoketjun kestävyyttä. Hankkeessa kehitetään turvallisia maanparannusaineita ja lannoitteita elintarviketeollisuuden sivuvirroista.

Nelivuotiselle DeliSoil-hankkeelle on myönnetty 7 miljoonan euron rahoitus EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke), ja mukana on kaikkiaan 14 kumppania 10:stä eri Euroopan maasta.

Satakuntalainen biokiertotalous osana Euroopan laajuista tutkimus- ja yritysyhteistyötä

DeliSoil-hankkeessa on rakentumassa viisi tutkimus- ja yritysyhteistyön verkostoa (Living Lab), joiden toimien kehittymistä ja etenemistä hankkeessa Pyhäjärvi-instituutti koordinoi. ”Alueellamme toimii laaja biotaloutta hyödyntävä yrityskeskittymä. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan tätä verkostoa ja mahdollistamaan myös uutta liiketoimintaa.” Pyhäjärvi-instituutin kehittämispäällikkö Sauli Jaakkola kertoo.

Suomen Satakunnan Living Lab-alueen lisäksi, yhteistyön verkostoja on muodostumassa Tanskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Mukana on toimijoita koko ruoantuotannon arvoketjusta aina viljelijöistä sivuvirtoja prosessoiviin yrityksiin. Verkostot kehittävät elintarviketeollisuuden sivuvirtojen esimerkiksi kasvisten kuorten tai teurastamojen sivuvirtojen hyötykäyttöä hankkeen tutkijoiden kanssa.

DeliSoil-hanketta voi seurata sen verkkosivuilla (delisoil.eu), X:ssä (ent. Twitter, @DeliSoilEU) ja LinkedInissä (@DeliSoil-eu) sekä Pyhäjärvi-instituutin sivustolla www.pyhajarvi-instituutti.fi. Tutustu myös hankesivullemme: https://pyhajarvi-instituutti.fi/hanke/delisoil

Kesäkuussa 2023 käynnistynyt DeliSoil kuuluu yhteen EU:n Horisontti Eurooppa -puite-ohjelman missioista. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden maaperämission hankkeiden kanssa maaperän hyvinvoinnin edistämiseksi. DeliSoil vastaa myös EU:n tavoitteeseen tuoda markkinoille turvallisia ja laadukkaita kierrätyslannoitevalmisteita osana pellolta pöytään -politiikkaa. EU:n maaperästrategian tähtäimessä on terveet maaperät vuoteen 2050 mennessä.

Lisätiedot:

Teija Kirkkala, Toiminnanjohtaja, Pyhäjärvi-instituutti, +358 50 343 0432
Sauli Jaakkola, Kehittämispäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti, +358 44 045 6423

delisoil logo