Ennakoinnin tarve kasvanut elintarvikeketjussa korona-aikana

Ruoantuotannon vahvuus perustuu korona-aikana hyvään tuotantohygieniaan ja yhä enemmän ennakointiin ja omiin varmuusvarastoihin. Kuitenkin viime vuoden heikon sadon ja tuotantopanosten roimien hinnannousujen vuoksi tuleva kasvukausi on erityisen haastava. Elintarvike- ja rehualalla on joissain yrityksissä kehitetty työn osastointia, mutta ajoittaista hankaluutta on pakkausmateriaalien ja kemikaalien saatavuudessa. Läpi korona-ajan vähittäiskaupassa on panostettu asioinnin turvaamiseen huolehtimalla sekä asiakkaiden että työntekijöiden terveysturvallisuudesta. Korona-ajan tuotannollisia kokemuksia jakoivat kymmenen satakuntalaista tuottajaa, yhdeksän elintarvike- ja rehuteollisuuden edustajaa ja kaksi kaupparyhmien edustajaa lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana Pyhäjärvi-instituutin toteuttamissa haastatteluissa.

Haastatteluraportti tuotantotoiminnassa koetuista riskeistä tai toiminnan vahvuuksista on saatavissa hankesivustolla https://pyhajarvi-instituutti.fi/hanke/eketju

eKETJU Elintarvikeketjun huoltovarmuus ja kestävä kasvu koronaepidemiasta elpymisessä hankkeen (2021-2023) rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Satakuntaliiton kautta. Hankkeen toteuttavat Pyhäjärvi-instituutti ja Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus.