Merkittävä osa Turun yliopiston Brahea-keskuksen elintarvikealan kehittämistoiminnasta siirtyy Pyhäjärvi-instituutille

Osana Turun yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa Turun yliopiston hallitus teki 15.2.2023 päätöksen lakkauttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen toiminnot. Monitieteinen erillislaitos on toiminut kymmeniä vuosia laaja-alaisesti muun muassa elintarvikealan ja pk-yrittäjyyden sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittämisen parissa niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Tämä toiminta on saamassa jatkoa, sillä merkittävä osa Brahea-keskuksen elintarvikealan kehittämistoimista on löytänyt uuden kodin Pyhäjärvi-instituutista.

Pyhäjärvi-instituutti on tutkimus- ja kehittämisalan toimija ja vaikuttaja, joka edistää bio- ja kiertotalouden kehittämistä ja ratkaisee haasteita muun muassa elintarvikeketjun ja vesienhoidon saralla Lounais-Suomessa, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

– Brahea-keskuksen elintarvikealan kehittämistoiminnat sopivat erinomaisesti osaksi toimintaamme kestävän ruoantuotannon parissa. Vuosien saatossa luodut toimivat verkostot varsinaissuomalaisten ruokaketjun yritysten kanssa muodostavat hyvän pohjan kehittämistyön jatkumiselle tulevaisuudessakin, Pyhäjärvi-instituutin toiminnanjohtaja Teija Kirkkala kertoo.

Pyhäjärvi-instituutille on siirtymässä neljä Brahea-keskuksen koordinoimaa hanketta sekä kaksi hanketta, jossa keskus on toiminut osatoteuttajana. Siirron myötä instituutti on saamassa myös neljä uutta toimintaa toteuttanutta asiantuntijaa, jotka siirtyvät Pyhäjärvi-instituutin työntekijöiksi. Samalla instituutille perustetaan uusi toimipiste Turkuun. Pyhäjärvi-instituutin kotipaikka on Eura.

– Mahdollisuus jatkaa elintarvikealan kehittämistä Varsinais-Suomessa ja valtakunnallisesti Pyhäjärvi-instituutissa on aivan upea juttu. Instituutti tekee huipputyötä ruokaketjun teemojen parissa ja ennen kaikkea soveltaa tutkittua tietoa käytäntöön. Tämä on ehdottomasti juuri se uusi kotipesä, jonka meidän pitkä toimintamme ruokaketjun parissa ansaitseekin, iloitsee Pyhäjärvi-instituutille siirtyvä projektipäällikkö Mervi Louhivaara.

Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittäminen ja koordinaatio vahvistaa Pyhäjärvi-instituutin toimintaa koko Lounais-Suomessa

Siirron myötä Pyhäjärvi-instituutin toiminta Varsinais-Suomessa vahvistuu, sillä kolme instituutille siirtyvää hanketta keskittyy erityisesti alueen kehittämiseen ja koordinointiin. Niiden vetovastuu on vastaisuudessa instituutilla.

Maakunnallinen Varsinais-Suomen ruokaketjun koordinaatiohanke (2022-2024) lisää alueen ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia. Laaja hanke toteutetaan yhteistyössä Yrityssalo Oy:n, Ukipolis Oy:n, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sekä Paraisten kaupungin kanssa.

Myös Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa – TuKeVa (2021-2023) on yhteistyöhanke Paraisten kaupungin, Kemiönsaaren kunnan, Ukipolis Oy:n, Yrityssalo Oy:n sekä Novida ammattiopisto ja lukion kanssa, ja se keskittyy varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja kehittämistoiminnan aktivointiin, sekä selvittää yritysten kehittämistarpeita ja liiketoiminnan kehittymisen esteitä.

Yhdessä ammattiopisto Livian kanssa toteutettava Elintarvikeyritysten vientivalmiustason selvittäminen ja osaamisen lisääminen Varsinais-SuomessaELVIS (2022-2023) selventää kokonaiskuvaa varsinaissuomalaisten elintarvike- ja juoma- sekä luonnontuotealan yritysten vientipotentiaalista ja tarjoaa alkuvaiheen apua viennin aloittamiseksi.

Uusia avauksia versojen, kasviproteiinien ja nimisuojatuotteiden parissa

Alueellisten hankkeiden lisäksi Turun yliopiston Brahea-keskukselta on siirtymässä Pyhäjärvi-instituutille kolme valtakunnallista hanketta, joissa kahdessa se toimii vastaisuudessa osatoteuttajana ja yhdessä koordinaattorina.

Voimaversot (2019-2023) toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen kanssa. Hanke pyrkii tehostamaan versojen hyödyntämistä tuoretuotteena ja innovatiivisten elintarvikkeiden raaka-aineena tiedottamalla alan yrityksiä lainsäädännöllisistä vaatimuksista ja tuottamalla uutta tietoa versojen kasvatuksesta ja ravintoarvosisällöstä.

Luonnonvarakeskuksen koordinoima FutureCrops2.0 – Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot (2021-2023) pyrkii kysyntälähtöisesti lisäämään kotimaisten hiiltä sitovien ja monimuotoisuutta lisäävien kasviproteiinien hyödyntämistä paikallisissa ammattikeittiöissä. Mukana ovat myös Maanmittauslaitos ja ProAgria Keskusten Liitto ry.

Erityiseksi todettu (2023-2025) on Helsingin yliopiston Ruralia-keskuksen koordinoima hanke, jonka tavoitteena on lisätä ravintoloiden, vähittäiskaupan, ammattikeittiöiden ja matkailuyritysten tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä ja aktivoida uusia hakijaryhmittymiä hakemaan uusia nimisuojatuotteita Suomeen. Mukana on myös viestintätoimisto Kaiku Helsinki Oy.

Yhteistyö myös Turun yliopiston kanssa jatkuu

Pyhäjärvi-instituutti on sitoutunut jatkamaan yhteistyötä ja yhteistä toimintaa Varsinais-Suomen alueella toimivien organisaatioiden kanssa. Yhteistyö jatkuu myös Turun yliopiston kanssa monella tapaa.

– Hienoa, että pitkäjänteinen työ varsinaissuomalaisen ruokaketjun kehittämisessä jatkuu pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme kanssa Turussa. Alueen ruokaketjun yritykset, sidosryhmät ja kehittäjät saavat Pyhäjärvi-instituutista luotettavan kumppanin kohtaamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita. Erityisen iloinen olen siitä, että yritykset ja kehittäjät voivat jatkaa kehitystyötä tuttujen asiantuntijoiden kanssa, Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtaja Leena Erälinna pohtii.

Turun yliopistossa elintarvikealan kehittämistyö jatkuu esimerkiksi lääketieteellisen tiedekunnan Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen yksikössä, jossa tutkimus, innovaatiot ja yritysyhteistyö integroituvat osaksi Turun yliopiston temaattisia kokonaisuuksia.

Lisätietoja

Teija Kirkkala
Pyhäjärvi-instituutti, toiminnanjohtaja
puh. 050 3430432
teija.kirkkala@pji.fi

Leena Erälinna
Turun yliopiston Brahea-keskus, johtaja
puh. 040 684 7450
leena.eralinna@utu.fi