Osuuskauppa Keulan ja LähiTapiola Länsi-Suomen lahjoitus vesiensuojelutyöhön

LähiTapiola Länsi-Suomi ja Osuuskauppa Keula lahjoittivat 20 000 € Pyhäjärvi-instituutille vesiensuojelutyöhön.

Lahjoitus ohjataan länsirannalla, Mannilanlahden pohjukassa, järveen laskevan Luhtojan vesiensuojelutoimenpiteisiin. Pääkohteena on ojaan 1990-luvulla rakennettu kosteikkoallas, joka on pinta-alaltaan Pyhäjärven valuma-alueen suurimpia kosteikkoja. Lahjoitusvaroin poistetaan altaaseen pidättynyttä kiintoainetta sekä ohjaillaan virtausta ravinteiden pidätyksen tehostamiseksi. Altaan yläosiin rakennetaan lisäksi uutta tulva-aluetta, joka edistää entisestään kiintoaineen pidätystä suurilla virtaamilla. Torstaina 15.4. vierailtiin lahjoittajien ja paikallisten maanomistajien kanssa kunnostuskohteella.

Pyhäjärven suojeluohjelma kiittää lahjoituksesta!